Qlue giver dig
tryghed i afgifterne

Få tryghed i at håndteringen af afgifterne sker på korrekt og optimal vis.

Refusion
af betalte afgifter

Bliv tryg i jeres opgørelse af den refusionsberettigede andel af de betalte afgifter.

Jeppe har hjulpet flere
virksomheder med årlige besparelser
på op til kr. 1.000.000

Det får du ud af samarbejdet med Qlue
Typer af afgifter
Hvem kan Qlue hjælpe
Hvor genererer Qlue værdi for kunden

Det får du ud af samarbejdet med Qlue

Qlue er en virksomhed, der er specialiseret i afgifter og i at optimere den del, som virksomhederne kan få refunderet af SKAT.

Vi har så godt styr på det, at vi tilbyder vores kunder en afregning på no-cure-no-pay vilkår.

Lovgivningen inden for afgifter i Danmark er både omfattende og til tider yderst kompleks. Når lovgivningen ydermere ofte er genstand for forandringer, kan det være vanskeligt for den enkelte virksomhed, at sikre korrekt og optimal refusion af afgifter.

Det kan have den konsekvens for virksomhederne, at de ikke får afløftet de afgifter, som de er berettiget til iht. lovgivningen.

Det har Qlue helt styr på.

Qlue giver dig tryghed og sikkerhed for at de muligheder, der er i lovgivningen udnyttes på optimal vis.

Typer af afgifter

Qlue arbejder koncentreret omkring refusion af energiafgifter, såsom afgift på elektricitet, olie og naturgas. Der er mange andre typer af afgifter, herunder afgift på øl, vin, affald, registreringsafgift på biler.

Selvom vi arbejder koncentreret omkring energiafgifter, støder vi relativt ofte på nogle af de øvrige afgiftstyper. Kunden ønsker oftest, at vi også gennemgår deres håndtering af disse afgiftstyper. Her viser erfaringen det samme som på energiafgifterne; nemlig at det også er svært at håndtere disse afgifter korrekt.

Hvem kan Qlue hjælpe

I princippet er en gennemgang af afgiftsforholdene relevant for de fleste virksomheder uanset branche og størrelse. Der er dog virksomheder, hvor en gennemgang er mere relevant end for andre. Des mere kompleks en virksomhed er, des større er risikoen for, at der er uoverensstemmelse mellem mulighederne i lovgivningen og den faktiske håndtering af afgifterne.

Hvis en eller flere af nedenstående karakteristika er til stede, vil det ofte give god mening, at Qlue gennemgår forholdene:

  • Omsætning større end mDKK 100
  • Produktionsvirksomheder
  • Flere produktionssteder
  • Stort energiforbrug
  • Forskelligt energiforbrug

Vores erfaring viser, at der hos langt de fleste virksomheder, der har et eller flere af de nævnte karakteristika, er et uudnyttet potentiale for at øge refusionen på den ene eller enden måde.

Hvor genererer Qlue værdi for kunden

Omkostninger til energi udgør i mange produktionsvirksomheder ofte en relativ stor andel af produktionsomkostningerne. Derfor har mange virksomheder i lang tid været fokuseret på at nedbringe det samlede energiforbrug. Det giver naturligvis også god mening, og det er bl.a. sket i samarbejde med eksterne energikonsulenter, som er ekspert i netop dette.

Den del overlader Qlue til dem, der er specialister i det.

Qlue er eksperter i at optimere den del af de betalte afgifter, som kan refunderes via SKAT.

Hvor stor en del, der kan opnås i refusion via SKAT, afhænger naturligvis af lovgivningen, men i høj grad også af virksomhedens egne forhold. Dette er medvirkende til, at håndtering af afgifter er komplekst og forskellig fra virksomhed til virksomhed.

Det er ofte produktionen, der har styr på energiforbruget, og økonomiafdelingen der opgør den refusionsberettigede andel baseret på energiforbruget.

Vores erfaring viser, at koblingen mellem produktionen og økonomiafdelingen kan være vanskelig. Det kan skyldes flere ting, bl.a. at modellerne til opsamling af energidata ikke vedligeholdes og at økonomiafdelingen ikke er opdateret på de til tider meget komplekse refusionsregler.

Qlue er ekspert i at sikre denne kobling samt optimere forholdene, således at virksomheden også opnår størst mulig refusion under forudsætning af de givne forhold.

Jeg ved godt,
det handler om tillid

Et forløb omkring gennemgang af refusionen af afgifter, vil typisk indebære følgende trin:
Opstartsmøde

Opstartsmøde

Her vil processen nærmere blive beskrevet og forventet dato for afslutning af projektet vil blive sat. Endvidere vil kundens interne tid på projektet blive drøftet.

Eksisterende forhold

Eksisterende forhold

For projektets optimale gennemførelse er det ofte nødvendigt med en nøjere gennemgang af de eksisterende forhold, således at analysen kan gennemføres uden unødigt træk på de interne ressourcer.

Analyse

Analyse

Qlue identificerer og analyserer optimerings-muligheder. Her vil der kun undtagelsesvist blive et mindre træk på kundens interne ressourcer.

Konklusion

Konklusion

Resultatet af analysen samles i en rapport, som overdrages kunden.

Overdragelse

Overdragelse

Ifm. overdragelsen gennemgås rapporten, således at det sikres, at de dragne konklusioner er korrekte, og eventuelle optimeringsforslag kan implementeres korrekt.

Afslutning

Afslutning

Der faktureres på baggrund af rapporten og vil ikke belaste virksomhedens likviditet.

Jeppe Quottrup

Jeppe er ekspert i optimering af refusion af afgifter generelt og energiafgifter i særdeleshed.

Jeppe har en årelang erfaring i at hjælpe forskellige virksomheder med at optimere, således at refusionsmulighederne i lovgivningen udnyttes optimalt. De virksomheder, Jeppe gennem årene har assisteret, spænder vidt og bredt fra den mindre virksomhed med et lille energiforbrug til den store industrikoncern med et meget stort og forskelligartet energiforbrug samt en lang række andre afgiftstyper.

Uddannelse & karriere

Uddannelsesmæssigt har Jeppe en kandidatgrad i revision (Cand. Merc. Aud.) og en HD (O) begge fra Handelshøjskolen i Aarhus. Efter en kort periode som revisor, tilbragte Jeppe en årrække i flere store virksomheders finansfunktioner, herunder IBM. Senere ansat som konsulent i Basico, hvor Jeppe arbejdede for en række store danske virksomheder fx TDC, Ørsted og Vestas.

Efter syv år i samme konsulenthus startede Jeppe op med selvstændig virksomhed med en kompagnon fra konsulenthuset. Gennem tre og et halvt år arbejdede Jeppe her næsten udelukkende med afgifter, hvor store som mindre virksomheders refusion af afgifter blev gennemgået.

Derfor stiftede Jeppe konsulentvirksomheden Qlue pr. 1. april 2018, hvor al fokus er rettet mod afgiftsområdet.

Læs mere
Jeppe Quottrup

Kontakt mig – det kan være penge værd!

Du kan ringe til mig på
+45 2530 2539
eller skrive til mig på
jq@qlue.dk
Jeg kan også ringe dig op
Udfyld felterne herunder, så kontakter jeg dig hurtigst muligt og senest indenfor 24 timer i hverdagene.
bubblemedia